Snöröjning och renhållning

Renhållning och snöröjning

Renhållning och snöröjning på kommunens gator och gång- och cykelvägar sköts av tekniska kontoret.

På dessa sidor kan du läsa om rutiner för snöröjningen och hitta årets snökartor för kommunen med prioriterade gator och gång- och cykelvägar.

Senast ändrad: 2015-08-06 av Gunnar Gustafsson