Samhällsutveckling och planering

Planering av trafik och infrastruktur sker i samverkan med Trafikverket och Landstinget i Jönköpings län som är huvudmän.

Gislaveds kommun är medlem i föreningarna Inlandsväg syd, Europakorridoren och Baltic link, som alla arbetar för en bättre infrastruktur i form av vägar och järnvägar.

Senast ändrad: 2013-02-13 av Anna Sanell