Bredband och IT

Gislaveds kommun har under 2014 fastställt en bredbandsstrategi.

Målsättningen i den är att alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig. Målsättningen är också att år 2020 bör minst 90 procent av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna i regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” från 2009.

Tanken är att målet ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av de stöd som kan fås. Från och med september, 2014, är det möjligt att söka stöd från det senaste landsbygdsprogrammet. Man kan bland annat få stöd för utgifter för utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden.

I Jönköpings län uppgår stödet till 60 % av kostnaderna för de delar av nätet som är stödberättigat, det vill säga de grundläggande delarna i fibernäten som till exempel kanalisation (tomrör), kopplingsskåp och fiberledningar. Däremot utgår inte stöd till så kallad aktiv utrustning, det vill säga till ”elektroniken” som hanterar signalerna i nätet.

Hur kommer man igång?

Det finns många sätt att starta ett projekt för att bygga bredbandsnät. Det kan starta som ett lokalt initiativ där boende inom ett visst område på landsbygden bildar en förening som sedan söker stöd och bygger ut ett fibernät. Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

Vill du vet mer om hur du går tillväga för att bilda en förening och söka stöd kan du kan du läsa mer på följande sidor:

Fri konkurrens ger ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.

Gratis wifi i centrala Gislaved

Sedan 1 januari 2014 erbjuder Gislaveds kommun, i samarbete med kommunens lokala bredbandsoperatör Biggnet gratis trådlös internetuppkoppling i centrala Gislaved i området kring turistbyrån Tummetott. För att koppla upp dig går du in i dina wifi-inställningar och letar upp "Free-Wifi-Gislaved", och väljer att koppla upp dig.

Tjänsten kan självklart användas av alla som får in wifisignalen, men är främst tänkt för exempelvis utländska turister, som då slipper roaming-avgiften.

Senast ändrad: 2015-06-03 av Maria Ljung