Kundnöjdhet avfallshantering i Gislaveds kommun

För att veta hur nöjda invånarna är med avfallshanteringen i Gislaved kommun genomfördes under hösten 2016 en enkätundersökning. Detta är en uppföljning av de mål som antagit i kommunens avfallsplanPDF.

Enkäter postades ut till 300 slumpvist utvalda kunder, 57% valde att svara på frågorna.

Vi vill här också passa på att rikta ett stort tack till alla de som tagit sig tid att svara och skicka in svaren till oss!

Nöjdhet

En stor del av invånarna är nöjda med dagens avfallshantering. Ett område där nöjdheten är lägre är nedskräpning. Många upplever att nedskräpning är ett problem i vår kommun.

Avfallshantering (en- och tvåfamiljshus) 88 % nöjda eller mycket nöjda

Hämtning hushållsavfall vid bostad 88 % nöjda eller mycket nöjda

Nöjdhet information källsortering 78 % nöjda eller mycket nöjda

Nedskräpning 30 % nöjda

Källsortering

Invånarna i Gislaveds kommun källsorterar i lägre grad än genomsnittet i Sverige. Skillnaden märks för både papper, plast och metall.

Andel som källsorterar mycket:

Pappersförpackningar Gislaved 48 % Sverige 64 %

Plastförpackningar      Gislaved 45 % Sverige 59 %

Metallförpackningar    Gislaved 58 % Sverige 70 %

Delar av svaren rapporteras in till Avfall Sveriges statistikverktyg "avfall web", vilket ger möjligheten att jämföra oss med andra kommuner. Svaren ska också hjälpa oss att förbättra kommunens avfallshantering.

För att läsa rapporten i sin helhet går det bra att ladda ner den under rubriken "ladda hem".


Sidan uppdaterades senast: 2017-09-28