Automatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm är när larmet från objektet går direkt till S.O.S. och de första styrkorna från räddningstjänsten åker ut. Syftet med denna typ av larm är att personer som vistas i lokalen ska få veta att något har hänt så fort som möjligt. Detta gör att vi får större möjlighet att minimera skador för människor, egendom och miljö.

Automatlarmsavtal

Företag som skaffar ett automatiskt brandlarm tecknar ett avtal med den lokala räddningstjänsten, ett automatlarmsavtal.
Automatlarmsavtal innebär att kunden vet vad räddningstjänsten gör och vad räddningstjänsten förväntar sig av kunden, för att samarbetet skall fungera.

Objektskort

Objektskort är ett beslutsunderlag som räddningsledaren fattar sina beslut utifrån, i detta kort skriver man om viktig information kring företaget/organisationen eller föreningen. Informationen i dessa kort kan vara om ägaren till fastigheten innehar brandfarlig vara eller om det är särskild viktig information/dokument som ska räddas vid en brand m.m. Det är dessa kort man skapar när man tecknar ett avtal mellan kund och räddningstjänst. I högerspalten hittar ni demo-objektskort, hur ni fyller i objektskortet samt en länk där ni skapar/uppdaterar ett objektskort.

Thomas Svensson
Automatlarmsansvarig
Telefon: 0371-827 04

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-10