Sammanhållen bebyggelse

I tätorter och samhällen finns det oftast regler framtagna för hur man får bygga. Dessa regler hittar du i något som heter detaljplan. Ute på landsbygden finns begreppet "sammanhållen bebyggelse" och föreligger där bebyggelsen omfattas av tio hus eller mer. Byggnader som bostadshus, butiker och industribyggnader omfattas av "sammanhållen bebyggelse". Byggnader som inte omfattas är komplementbyggnader som gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark eller dylikt.

Omfattningen av bygglovsplikten beror på var fastigheten ligger. Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse är kraven högre. Inom sammanhållen bebyggelse krävs i huvudsak bygglov för samma åtgärd som inom detaljplan.

Du kan också ta kontakt med bygg- och miljöförvaltningen för att få besked om din fastighet.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24