Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om markens höjdläge ändras avsevärt och inom område med detaljplan.
Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Sidan uppdaterades senast: 2017-05-17