Förhandsbesked

Innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliserings-prövning).

Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget.

Bygg- och miljönämnden är bunden av sitt ställningstagande av ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24