Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas att man utför åtgärder för att hindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa.Det kan röra sig om olägenheter som enligt medicinsk eller hygiensk bedömning kan påverka hälsan och som inte är i lagom mängd eller bara tillfälligt.

Vår inomhusmiljö är viktig. Störningar kan uppstå på grund av radon, mögel, lukt eller buller. Inte minst våra bostäder men också offentliga lokaler som daghem, skolor och samlingslokaler där vi vistas längre tid ska vara fria från ohälsa och störningar.

Hygienlokaler som till exempel frisersalonger, solarier och fotvårdssalonger kontrolleras så att de är hygieniska. Även vattnet i våra bad, bassängbad såväl som badsjöar, står under regelbunden kontroll.

Ett område som är relativt nytt inom hälsoskyddsområdet är tobaksrökningen. Tobaksrökning har förekommit länge i vårt samhälle, men det är först på senare år som ickerökarens intresse att inte ofrivilligt bli utsatt för tobaksrök har uppmärksammats och givits ett regelverk.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24