Allemansrätten

Allemansrätten är något vi i är unika för inom de nordiska länderna. Den ger en rätt för oss människor att kunna vistas på privat mark i naturen för att exempelvis plocka bär och svamp.

Samtidigt som allemansrätten, som är inskriven i en av Sverige grundlagar, ger dig rätt att utnyttja naturen, ställer den ocksa vissa krav på att du måste visa hänsyn och varsamhet mot naturen, djurlivet och den som äger marken du vistas på.

För dig som vill läsa mer, finns en mycket information om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-02