Nedtagning av träd

Nedtagning av träd

Det är inte tillåtet att ta ner träd på kommunens mark. Av ansvars- och säkerhetsskäl sköter kommunens personal all nedtagning av träd och röjning av sly, om inte ett avtal har tecknats. Skadade och sjuka träd beskärs eller avverkas så snart det är möjligt. Friska träd tas ned endast i undantagsfall.

Ser du ett skadat eller sjukt träd på kommunal mark som behöver beskäras eller tas ner kontakta parkchef Ulrika Frimodig Lust. Har du önskemål om nedtagning av träd i närheten av din fastighet fyller du i vår blankett för ansökan om nedtagning av träd.

Blankett:
Ansökan om nedtagning av trädPDF

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-12