Kalkspridning vår 2017

Kalkning av sjöar och våtmarker i Gislaveds kommunen våren 2017.

Genomförande

Spridning kommer ske i nedanstående sjöar och på våtmarker i tillrinningsområden. Spridningen genomförs med båt och helikopter av MOVAB AB, Landskrona.

Kalkningsmedel utgörs i sjöar av kalkstensmjöl vid båtspridning eller den damningsfria produkten optimix, vid helikopterspridning, som består av en blandning av kalkgranuler, kalkstensmjöl och fukt. På våtmarker endast optimix.

Spridningen med helikopter är planerad att genomföras 23 april, spridning med båt är planerad till 19 april. Vårspridning av kalk sker  i sjöar och på våtmarker i följande områden: 

07 Yxabäcken

Arvidabosjön, Skivebosjön.

09 Hestrasjön

Hestrasjön.

10 Bolån

Kroksjön.

12 Flinterydsbäcken

Tunnerbohultasjön, Larsbosjön.

13 Bäckåsabäcken

Siggasjön, Försjön.

14 Hensjön

Eldsjön.

24 Radan

Rakalven, Stengårdshultasjön.

33 Flankabäcken

Skjutsebosjön.

43 Lillån

Smörhultasjön.

70 Lillån

Flahultasjön.

73 Mjösjöbäcken

Mjösjön.

För mer information om kalkning i Gislaveds kommun kontakta
Gunnar Gustavsson, telefon 0371-811 04

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-12