Foto: smålandsbilder.se

Hjälpmedel, rehabilitering och bostadsanpassning

Gislaveds kommun erbjuder råd, stöd och hjälp för att alla medborgare ska kunna klara av vardagen i hemmet på ett så självständigt sätt som möjligt.

Om du har behov av hjälpmedel kontakta Rehabenheten på 0371-810 60 för bedömning och utprovning av hjälpmedel.

Senast ändrad: 2015-01-16 av Linda Hideng