Försenad sophämtning

På grund av förseningar hämtas hushållsavfallen något senare i de flesta delar av kommunen.

[Uppdaterad information: 2017.01.17, 14.00]

Fortfarande förseningar i sophämtningen

JRAB ligger fortfarande efter i sophämtningen i stora delar av kommunen.

Ambitionen är att köra ikapp förseningarna under denna vecka. JRAB arbetar så länge det är möjligt på kvällarna och kommer även att köra på lördag och söndag.

Låt ditt sopkärl stå ute och invänta hämtning. Har inte hämtning utförts efter två dygn, kontakta JRAB 0371-820 30.

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-17