Vad tycker du om Gislaveds kommun?

Gislaveds kommun vill erbjuda medborgare en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur våra invånare ser på kommunen.

I början av september kommer Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av kommunen, skicka ut en enkät till 1 200 slumpmässigt utvalda personer boende i Gislaveds kommun.

Frågorna i enkäten handlar om:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Vi hoppas att du som får enkäten tar dig tid att svara på frågorna. På så sätt bidrar du med underlag till kommunens arbete med att förbättra för dig som invånare.

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-31