Fokus Hållbarhet

Kommunen anordnar nu för första gången, mellan den 17 och 23 oktober, temaveckan "Fokus hållbarhet". Under veckan anordnas massvis av aktiviteter. Många av aktiviteterna riktar sig till dig som kommuninvånare och är helt gratis, det du kan behöva göra är att anmäla dig - se program för mer information.

Temaveckan ”Fokus hållbarhet” ersätter Hälsoveckan för att gå i linje med kommunens arbete som framöver inriktas mot en hållbar utveckling. Loggan för Fokus hållbarhet symboliserar precis detta. När ekonomisk (blå färg), ekologisk (grön färg) och social (rosa färg) hållbarhet uppfylls, skapas en hållbar utveckling (vit färg). En hållbar utveckling har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I ett hållbart samhälle lever vi inom naturens ramar samtidigt som alla människors grundläggande behov tillgodoses, alla inkluderas oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, socialt status, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etc.

Med Fokus hållbarhet vill vi arbeta för ett ökat samhällsengagemang, en god hälsa och ökad livskvalitet. Vi vill tillvarata kommunens mångfald genom att rikta aktiviteter till alla målgrupper samt skapa mötesplatser för våra kommuninvånare.

Programmet finns här för Fokus hållbarhet.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-28