Kommunens organisation

Gislaveds kommuns består av nio förvaltningar och tio nämnder.

Kontakta en politiker

Kommunala bolag och stiftelser

Kommunen innehar även ett antal bolag och stiftelser:

Gislavedshus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
VD Stanley Guldmyr, Telefon: 0371-56 67 72

Gislaved Näringsliv ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att bedriva näringslivsfrämjande verksamhet till gagn för Gislaveds kommun och dess näringsliv.
VD Leif Österlind, Telefon: 0371-22 69 72

Gisletorp lokaler AB har till uppgift att främja försörjningen av lokaler för industri och hantverk, servicenäringar och offentliga behov inom kommunen, samt att främja en aktiv fritid genom att ge förutsättningar för verksamhet med anknytning till motorbana och därmed sammanhängande verksamhet.
Bolaget är en fusion av de tidigare bolagen Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB.
VD Mikael Fröler, Telefon: 0371-810 03

Gislaved Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att främja distribution av el inom kommunen.
Gislaved Energiring AB är ett dotterbolag till Gislaved Energi AB och har till uppgift att bedriva handel med el.
VD Joacim Cederwall, Telefon: 0371-58 91 05

Stiftelsen Torghusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver nöjes- kultur- och fritidsverksamhet för kommunens invånare och besökare samt upplåter lokaler för sådan verksamhet.
Föreståndare Annette Josefsson, Telefon: 0371-22 21 51

Stiftelsen Gisleparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har bedrivit nöjes- konferens- restaurang- kultur och fritidsverksamhet för kommunens invånare och besökare samt upplåtit lokaler för sådan verksamhet. Stiftelsen har lagts vilande utan verksamhet från och med den 1 juli 2016.
Stiftelsens ordförande Staffan Sjöblom, Telefon: 070-787 60 43

Stiftelsen Isabergstoppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver friluftsanläggning med skidbackar, liftar, campingplats, badplats m.m samt verkar för friluftslivets utveckling inom stiftelsens område.
VD Louise Söderlund, Telefon: 0370-33 93 01

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-09