Fastighet- och servicenämnden

Målsättningen för fastighetsnämnden är att förse kommunens brukare med ändamålsenliga lokaler. Detta skall ske på ett för kommunen så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Målsättningen är även att kommunens fastigheter skall behållas i gott skick och att ingen kapitalförstöring sker.

Fastighetsnämndens ansvar

  • Samordna kommunens totala lokalbehov
  • Verkställa byggandet av fullmäktige beslutade projekt
  • För en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden förvaltar
  • Svara för att erforderliga försäkringar och säkerhet finns
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad och underhåll av fastighet upprätta kalkyler för material och byggnadsdelars livstidskostnader och för fastigheternas drifts- och underhållskostnader
  • Med intern och extern hyresgäst upprätta hyreskontrakt som anger parternas åtaganden
  • Fastighetsnämnden skall även uppfylla de krav som brukarna ställer avseende klimat och service

Fastighetsnämndens ledamöter

Lisbeth Åkestrand (M), ordförande

Lisbeth Åkestrand (M), ordförande

Agne Sahlin (S), 1:e vice ordförande

Agne Sahlin (S), 1:e vice ordförande

Charlotte Ström (KD), 2:e vice ordförande

Charlotte Ström (KD), 2:e vice ordförande

Thomas Jonsson (S)

Thomas Jonsson (S)

Lars-Erik Nyström (C)

Lars-Erik Nyström (C)

Marcus Ingelsbo (M)

Marcus Ingelsbo (M)

Marina Josefsson (S)

Marina Josefsson (S)

Pierre Svanström (SD)

Pierre Svanström (SD)

Zuhidin Bahtanovic (M)

Zuhidin Bahtanovic (M)

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-31