Övre raden från vänster: Amanda Johansson, utvecklingsledare Gislaveds kommun, Leif Österlind, Gislaved Näringsliv AB, Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen, Tomas Klug, Kriminalvården, Malin Aronsson, kommundirektör, Håkan Boberg, Polismyndigheten, Anita Ström, Folkuniversitetet, Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen. Undre raden från vänster: Malin Larsson, utvecklingschef Gislaveds kommun, Maria Haveland, Region Jönköpings län, Susanna Hansson Öberg, Smålandsidrotten, Åsa Dahlqvist, verksamhetschef Vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar, Marie Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Ahmad Kassem, Gislehälsan AB och Gordana Jakupovic, Vårdcentralerna Bra Liv Gislaved och Anderstorp.

Rådet för social hållbarhet

2015 beslutades det att Gislaveds kommun ska ta ett nytt grepp kring frågor som rör mänskliga rättigheter, trygghet, folkhälsa och integration. Ett långsiktigt arbete med social hållbarhet där dessa områden vävs ihop och kan växla upp varandra har därför inletts.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas exempelvis av att alla människors grundläggande behov tillgodoses, att de mänskliga rättigheterna säkerställs och att alla människor inkluderas oavsett utbildning- och inkomstnivå, kön, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning och så vidare.

Rådet för social hållbarhet är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen. Det har tillsatts eftersom en bred samverkan och en arena där vi tillsammans kan enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar är avgörande för en social hållbar utveckling i Gislaveds kommun.

Följande funktioner inom kommunens organisation, företrädare för externa myndigheter och företrädare för arbetsmarknadens parter ska vara representerade:

Arbetsförmedlingen
AB Gislavedshus
Försäkringskassan
Gislaveds näringsliv AB
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Kommundirektör
Kommunens vårdcentraler
Kriminalvården
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Polisen
Region Jönköpings län
Representant från studieförbunden i kommunen
Smålandsidrotten

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-10