Förslag till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult

Tyck till om fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult.

Du kan lämna dina synpunkter här på webbenkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast 2 juli 2017.

En fördjupning av översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult har tagits fram som underlag för diskussion om hur tätorterna bör utvecklas under de närmaste 10 till 15 åren.

Fördjupningen består av  samrådshandlingar, plankarta och miljökonsekvensbeskrivning:

Syfte

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skapa tydliga inriktningar som är hållbara utifrån ett planeringsperspektiv för hur den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och klimatanpassningen ska utvecklas i Smålandsstenar och Skeppshult. Huvudfrågor är att skapa attraktiva och goda tillgängliga boendemiljöer, vilka förutsättningar det finns för utveckling av infrastruktur och hur ett hållbart system kan byggas, utveckla ett levande centrum och tillgång till verksamhetsmark.

Hur kan jag påverka?

Under samrådstiden kommer politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott finnas med, för att informera och diskutera förslaget till plan på Torghuset:

  • Torsdagen 11 maj kl 15-17 och 17-19, Torghuset
  • Lördagen 13 maj kl 11-14 tält vid Torghuset
  • Onsdagen 21 juni  kl 10-14 sommarliv dialog med barn och ungdomar

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast den 2 juli 2017

Skicka dina synpunkter till:
E-post: kommunen@gislaved.se
Brev: Gislaveds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 
332 80 Gislaved

Vad händer med synpunkterna?

När samrådstiden är slut kommer synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse där de också bemöts. Därefter kommer planförslaget revideras och ställas ut sex veckor tillsammans med samrådsredogörelsen, nya synpunkter samlas in och planhandlingen revideras ytterligare en gång innan kommunstyrelsen kan fatta beslut om antagande.

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-22