Miljöstipendium

Gislaveds kommun delar i slutet av varje år ut ett miljöstipendium för att stimulera eller belöna bra insatser för miljön. Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd och stipendiet kan delas ut till enskilda personer, markägare, föreningar och organisationer, skolor eller skolklasser och företag som hör hemma i Gislaveds kommun.

2015 års miljöstipendium

2015 tilldelades Smålandsstenar GoIF miljöstipendiet.                            Idrottsföreningen har ersatt direktverkande el med jordvärme och solcellspaneler vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan. Investeringen har fått stöd av fritidsnämnden i Gislaved. Föreningen blev också uppmärksammad nationellt. Under året korades Smålandsstenar GoIF till Sveriges energismartaste förening, ett pris som delas ut av Eon och Svenska fotbollsförbundet.

Juryns motivering till priset: ”Föreningen där fotboll och aktiviteter som främjar gemenskap och trivsel står i fokus. Med den årliga besparingen på 60 000 kr kan verksamheten fortsätta främja både barn-, ungdoms- och seniorverksamhet samt miljön.”

Nominera till miljöstipendiet 2016

Stipendiet delas ut som en belöning för ett bra miljöarbete men kan också ges för att stötta och uppmuntra någon som vill genomföra ett intressant miljöprojekt. Du kan själv söka stipendiet eller så kan du nominera någon annan som du anser har gjort bra insatser för miljön.
 
Stipendiet består av en penningsumma som årligen fastställs av kommunstyrelsen. Det är presidierna i kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden som beslutar vem som får stipendiet och det delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Kontakta ekolog Bengt-Göran Ericsson, tfn 0371-815 78 om ni har frågor.

Så här nominerar du

Skicka din nominering senast den 30 oktober 2016 med motivering till kommunen@gislaved.se eller till:

Kommunstyrelsen
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-29