Vem kan få en god man?

Den som på grund av ålder eller sjukdom inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, kan få sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses. Vad gör en god man/förvaltareöppnas i nytt fönster?

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo, närmaste släktingar och av överförmyndarnämnden. (Blanketter: se LÄNKAR till höger).
Som närmaste släktingar anses, förutom make, bröstarvingar, föräldrar och syskon. Läkarintyg som styrker behovet bifogas ansökan (det kan krävas av Tingsrätten när de erhållit ansökan om godman-/förvaltarskap)

Ansökan om förvaltarskap kan även göras av den som redan är förordnad som god man.

Övriga är inte formellt behöriga att ansöka om god man eller förvaltare men kan ändå anmäla att behov föreligger.

Anmälan/ansökan om behov av godmanskap eller förvaltarskap lämnas till överförmyndarförvaltningen som därefter tar ställning till om förutsättningar finns för att ansöka om ställföreträdarskap hos tingsrätten.

Ansökan skickas till: Värnamo kommun, överförförmyndarkansliet, 331 83 Värnamo.

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-21