Företag, stöd och rådgivning

Tack för att du valt att verka med ditt företag just här i Gislaveds kommun. Det är viktigt för oss att du känner dig välkommen och att du får den service som just ditt företag behöver.

Nedan ser du vilka funktioner som finns som du som företagare kan ha nytta av.

Utvecklingsenheten

Vår utvecklingsenhet har i uppdrag att samordnar och följa upp kommunens näringslivsfrämjande arbete. Hit kan du vända dig om du behöver hjälp vidare in i kommunen eller om du har frågor som rör näringslivet.

Mark och Exploatering

Mark och exploatering arbetar med tomtmark. Hit kan du vända dig med frågor om både hustomter och industrimark.

Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg och miljö arbetar med bygglov, bostadsanpassning, energirådgivning, detaljplaner, kart- och mätteknik, lantmäteriuppdrag, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelstillsyn.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret arbetar med avfallshantering och renhållning, anslutning av vatten och avlopp, gator och trafik samt parker, grönområden och torg.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är en central enhet som sköter Gislaveds kommuns upphandlingar. Vi upphandlar varor och tjänster för ca 280 miljoner kronor årligen. Entreprenörsupphandlingar sköts av fastighetskontoret.
I vårt uppdrag ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun och Hylte kommun.

Näringslivsbolag

Gislaveds Näringsliv AB, ägs till 50% av Gislavedsregionens näringslivsråd (450 företag) och till 50% av Gislaveds kommun.
Här finner du bl.a. utvecklingsarenor som Science Park systemet för dig som vill starta eget och specialistkompetens för dig som vill vidareutveckla ditt företag.
Näringslivsbolaget driver flera utvecklingsprojekt och är en arena för flera olika nätverk.

Business Gnosjöregionen

Näringslivsbolagen och kommunerna i de fyra orterna satstar tillsammans på ett gemensamt tillväxtarbete. Utifrån Business Gnosjöregion AB vill man driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet.

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-21