Foto: smalandsbilder.se

Föreningsbidrag

Socialnämnden kan besluta om att ekonomiskt stödja föreningsverksamhet och annan ideell verksamhet som syftar till att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället, som ett komplement till nämndens eget arbete.

Alla bidragsansökningar ska prövas av socialnämnden som i god tid behöver tillräckligt underlag av föreningen för att kunna ta ställning i bidragsfrågan. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska vara socialnämnden tillhanda senast 1 maj året innan bidragsåret.

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-02