Foto: smålandsbilder.se

Utbildningar och aktiviteter

 • Föreläsning om sexualitet, funktionsnedsättningar och bemötande. Måndagen den 14 november kl. 15.00-18.00. Klicka här för att läsa mer om föreläsningen.öppnas i nytt fönster
 • Studiecirkel "När jag inte längre är med". Vänder sig till föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om studiecirkeln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pågående studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter. Mycket kompetenta ledare.
 • I samarbete med Bräcke Diakoni erbjuds "föräldrahelger som ger kraft" för föräldrar och vårdnadshavare som har barn inskrivna i kommunens LSS-verksamhet. De vuxna får åka till Mössebergs kurortshotell för ett dygns kombinerad kurs och vila. Erbjudande har skickats ut och platserna för 2016 är fördelade.
 • Pågående samtalsgrupp i samarbete med Svenska Kyrkan; "Pärlvandringskurs". Utifrån fd. Biskop Martin Lönnebos Frälsarkrans får vi med oss visdomsord som vi funderar på under en liten skogsvandring. Därefter gott fika och samtal.
  Kursstart Pärl 3 den 27 september. I Gyllenfors församlingshem i Gislaved kl. 14-16. Anmälningar tas emot dit alla anhöriga är välkomna.
 • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
 • "Må-Bra dagar" på IM hemmet i Vrigstad erbjuds även 2016. Fortfarande finns det platser kvar.
 • Utbildning för anhöriga till personer med demens. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se

Intresseföreningen för psykisk hälsa!

 • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen skall arbeta för att sprida kunskap och att främja psykisk hälsa.
 • Föreningen ska vara kamratstödjande, ett stöd för personer med psykisk ohälsa och för närstående. 

Intresserad?
Tag kontakt med:
Ordförande: Jenny Andersson 0371-813 19
Sekreterare: Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-27