Foto: smålandsbilder.se

Funktionsnedsättning

Alla människor har behov av att uppleva framgång utifrån sina egna förutsättningar och kunskaper

LSS-verksamheten i Gislaveds kommun har som mål att skapa en trygg samt meningsfull miljö och fritid. Vi arbetar för att den enskilde ska kunna vara självbestämmande med bibehållen integritet. Eftersom varje människa är unik är vi lyhörda för den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Verksamheten är uppdelad i två delar, personliga assistenter och verksamhet för funktionsnedsatta.

Vi som arbetar inom Gislaveds kommuns LSS-verksamhet tillhör en rad olika yrkeskategorier. Bland annat LSS-handläggare, områdeschef, administrativ assistent, verksamhetsledare, sjuksköterska, personlig assistent, arbetskonsulent och arbetsterapeut, omsorgsassistent, omsorgshandledare samt instruktör för syn- och hörselskadade.

Vid behov anlitar vi även sjukgymnast, kurator, logoped, psykolog med flera.

Kvalitet

Har kommunens olika verksamheter nått sina mål? Vad är vi bra på och vilka delar behöver vi förbättra? Detta är frågor som vi får svar på i våra undersökningar och kvalitetsredovisningar.

Klicka här för att läsa om våra kvalitetsmätningar

Väntetider

  • Bekräftelse på att din ansökan inkommit skickas inom 1 vecka.
  • Inkomna ansökningar behandlas i turordning, om möjligt inom 4 veckor.

Övrig personal på enheten för bistånd och stöd besvarar samtal, post och e-post, ger upplysningar, lyssnar, tar emot besök och hjälper till med ansökningsblanketter samma dag som förfrågan kommer in.

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-24