Foto: smålandsbilder.se

Korttidsverksamhet

I vår korttidsverksamhet vänder vi oss till personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. Insatsen kan beviljas både för att individen ska komma hemifrån och delta i meningsfulla aktiviteter och för att föräldrar/anhöriga ska få avlastning i sitt omsorgsarbete. Verksamheten kan användas både som regelbunden insats och som lösning vid akuta situationer. För att läsa mer om vilka som har rätt till insatsen, klicka här för att komma till sidan för korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Är du intresserad av verksamheten kan du vända dig till kommunens LSS-handläggare för vidare information eller för att ansöka om plats.

Verksamheten innebär att individer får möjlighet att komma hemifrån och träffa andra och delta i olika aktiviteter och utflykter. Genom planering tillsammans med den enskilde och anhöriga anpassas vistelsen utefter personens egna unika behov. Vi strävar dessutom efter att planera grupper med individer på ett sådant vis att de får utbyte av att vara med varandra.

Korttidsverksamheten är öppen med tillgänglig personal både dagtid, kvällar, nätter och helger. I Gislaveds kommun finns korttidsverksamheten Loftet i Gislaved.

Sommarläger

Varje sommar ordnar kommunens korttidsverksamhet ett sommarläger under en vecka som erbjuder individer stöd och fritidsaktiviteter. För att få delta i sommarläger behövs ett beslut från kommunens LSS-handläggare. För sommarläger 2016 bör ansökan inkomma till LSS-handläggaren senast 1 februari 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-02