Foto: smålandsbilder.se

Korttidsvistelse (LSS)

Korttidsvistelse är en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen är till för att ge den enskilde med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och stimulans genom aktiviteter och umgänge med andra om de inte klarar detta på egen hand, och/eller för att avlasta anhöriga i deras omsorgsarbete. Insatsen skall ses som ett steg i ledet att främja personlig utveckling och självständighet samt möjliggör för social gemenskap och meningsfull fritid.

Insatsen kan användas både som regelbunden insats och som lösning vid akuta situationer. Korttidsvistelse kan beviljas i form av korttidshem, stödfamilj eller läger. Korttidshem innebär att man vistas tillsammans med andra personer med liknande behov och där utbildad personal finns tillgänglig för stöd. Stödfamilj innebär att den enskilde vistas i hemliknande miljö hos en annan familj. Läger sker likt korttidshem tillsammans med andra personer och med personal, men innebär en kortare tidsbegränsad period under året och erbjuder ett omfattande utbud av aktiviteter.

Gislaveds kommun gör sin bedömning om huruvida det finns skäl att verkställa insatsen i annan kommun. Avgörande här är ifall behovet bedöms kunna mötas i kommunens egna verksamheter eller inte.

Om man är intresserad av korttidsvistelse kan man ansöka om det hos kommunens LSS-handläggare. Tänk på att det kan ta upp till 3 månader från dess att man ansökt tills dess att beslut är taget. Handläggaren gör en individanpassad personkretsbedömning och behovsbedömning. De som ansöker och som bedöms ha personkretstillhörighet enligt 1 § LSS samt behov av insatsen enligt 7 § beviljas den.

Sidan uppdaterades senast: 2017-05-08