Foto: smålandsbilder.se

Personlig assistans (LSS)

Personlig assistans är en rättighet för dig som har en omfattande funktionsnedsättning och därigenom behöver mycket stöd i det dagliga livet.

Den personliga assistansen skall utformas så att den stärker den enskildes möjlighet till ett självständigt liv. En personlig assistent ska göra det möjligt för dig att leva ditt liv som du önskar.

De grundläggande behov som du kan få hjälp med är exempelvis:

  • på- och avklädning
  • personlig hygien
  • måltider
  • att kommunicera

Tillhör du målgruppen är personlig assistans kostnadsfritt. Däremot står du för dina egna resor och aktiviteter i samband med assistansen.

Gislaveds kommuns personliga assistenter ligger under socialförvaltningens verksamhet och organisationen heter "Personliga assistent teamet". Teamets verksamhet täcker hela kommunen och består av ungefär 70 anställda personliga assistenter och 30 anhöriganställda. Vår grupplokal är centralt belägen i Gislaved och det går bra att kontakta grupplokalen dagtid.

Sidan uppdaterades senast: 2017-05-08