Foto: smålandsbilder.se

missbruk

Till socialförvaltningen kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel eller narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor. Enheten för vuxna ansvarar för personer över 18 år som söker råd, stöd och behandling för sina missbruks/beroendeproblem och även för personer med olika sociala problem. Handläggarna på vuxenenheten utreder behovet av stödinsatser för personer över 18 år med missbruks/beroendeproblematik. Enheten är även mottagningsinstans för andra typer av ärenden, där det ännu inte har etablerats någon stödkontakt eller det är oklart vart den hjälpsökande ska vända sig. Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligaste är olika former av råd och stödinsatser. Det finns även möjlighet att förmedla vård och hjälp genom kontaktpersoner, individuella öppenvårdsprogram och behandlingshem.

Öppenvårdsmottagning

Socialtjänsten driver öppen mottagning i Gislaved för människor med begynnande alkoholproblem, narkotikaproblem, spelproblem eller tablettberoende. Öppenvården är specialiserad på missbruk och ger stöd och rådgivning till kommuninvånare över 18 år som har ett riskbruk, missbruk samt till anhöriga. Besöken är kostnadsfria och besökare är garanterade fullständig anonymitet och sekretess. På öppenvårdsmottagningen finns kurator, beteendevetare och behandlingsassistenter.

Skyddat boende och öppenvård

Socialförvaltningen har ett skyddat boende med behandlingsinslag med 14 platser, samt öppenvård för människor med missbruksproblem. Insatserna fås efter utredning och beslut om insats av enheten för vuxenstöds utredare.

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-20