Kompostering av hushållsavfall

Ungefär hälften av ditt avfall är komposterbart. Om du komposterar bidrar du till en bättre miljö och får samtidigt ett bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan.

Regler för hemkompostering

Det är tillåtet att kompostera matavfall och trädgårdsavfall som uppkommer i det egna hushållet på den egna fastigheten under förutsättning att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den enda kostnaden för kompostering är kostnaden för att införskaffa ett kärl med lock. Om du ska börja med kompostering måste du anmäla detta till miljöingenjör Gunnar Gustavsson.

Normal hämtning av hushållens hushållsavfall sker var 14:e dag men vid hemkompostering kan tillstånd till hämtning var 4:e vecka erhållas. Om du vill ansöka om ändrat hämtningsintervall gör du det via en blankett som du skickar in till tekniska kontoret.

Ladda ner blankett för ansökan om ändrade avfallsrutiner.PDF

Senast ändrad: 2015-08-06 av Gunnar Gustafsson