Bredband och IT

Beslut om de första bredbandsstöden i länet. Nu har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om de första stöden till bredbandsutbyggnad i länet. Pengarna kommer ur det som heter Landsbygdsprogrammet 2014-2020.                    

Länsstyrelsens beslut om bredbandsutbyggnadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Gislaveds kommun har under 2014 fastställt en bredbandsstrategi som bland annat innebär att minst 90 procent av kommunens medborgare och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 2020.

Tanken är att målet ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av stöd från landsbygdsprogrammet. Det statliga stödet uppgår till 60 % av kostnaderna för anläggning av fibernät på landsbygden. Något stöd för utbyggnad i tätorter finns däremot inte utan där förutsätts ”marknaden” sköta utbyggnaden.

I kommunen är industrin i tätorterna ganska väl försörjd med bredband via fiber liksom många av hyreslägenheterna. Däremot saknar en stor del av de boende i villaområden och på landsbygden möjlighet att ansluta sig till fibernäten. Under 2015 kommer arbetet med utbyggnad i tätorterna att intensifieras och några projekt har redan påbörjats. För att underlätta den fortsatta utbyggnaden har kommunen och Svenska Stadsnät Biggnet AB tecknat ett samverkansavtal med syfte att kunna samordna kommunens och företagets planering. Även andra aktörer har möjlighet att anlägga fibernät i kommunen men för närvarande är det bara Biggnet som påbörjat större projekt i tätort. 

Hur kommer man igång?

På landsbygden kan utbyggnaden påskyndas genom lokala initiativ där boende inom ett visst område bildar en förening som sedan söker stöd från Landsbygdsprogrammet och bygger ut ett eget fibernät. Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

I tätorterna kan operatörernas utbyggnad påskyndas om grannar emellan pratar sig samman för att uppnå en hög anslutningsgrad och på så sätt hjälper nätoperatörerna med ”marknadsföringen”.

Vill du vet mer om hur du går tillväga för att bilda en förening och söka stöd kan du kan du läsa mer på följande sidor:

Fri konkurrens ger ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-17