Vägbidrag

Tekniska kontoret handlägger alla ärenden när det gäller bidrag till enskilda vägar. Ansökan om bidrag till vägföretag kan avse nybyggnad, iståndsättning, underhållsgrusning, utfartsväg eller annat arbete.

Trafikverket tog 2014 fram en ny beräkningsmodell för enskilda vägar som är statsbidragsberättigade, se information i länk till höger.

Med anledning av Trafikverkets beslut har Gislaveds kommun beslutat om tillämpningsföreskrifter för vägbidrag, se länk till höger. Dessa gäller för utbetalning av årligt underhållsbidrag, avseende år 2015 och 2016, till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Nya regler om bidrag för enskilda vägar gäller fr o m 1 januari 2017

Utbetalning sker i efterskott i början av året.

 

Sidan uppdaterades senast: 2017-01-02