Smålandsstenar Smålanda Airport

Av Linn Johansen

Smålandsstenar Smålanda Airport är ett privat flygfält som ägs och sköts av AB Varmförzinkning. Flygfältet är beläget intill företaget i utkanten av Smålandsstenars tätort.

Företag har möjlighet till att få åka med på förbokade resor och betala för halva reskostnaden,. Flygfältet har cirka 500-600 rörelser (start eller landingar) om året.

Flygskolor använder sig gärna av den här platsen för träning av blivande piloter. Start och landning kräver lite extra när flygfälten är förhållandvis korta och smala.

Flygfältet med sina dryga 900 meters längd är klassat som ett mindre enskilt obevakat flygfält. Det används av flygklubben och även andra företag som har tillgång till flygmaskin. Det finns ett antal medlemmar i flygklubben sam har flygcertifikat och aktivt flyger med flygklubbens flygmaskiner med Smålanda som hemmabas.

För att flyga in som besökare måste man alltid se till att få ett förhandstillstånd (PPR) av den som driver flygplatsen. Detta för att det inte det ska finnas några aktviteter eller kanske reparationer igång som kan vara direkt både farliga eller hindrar ett flygplan från att säkert landa och starta.

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-19