Projektledningens info

Här kommer du att kunna följa arbetet med att genomföra den förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar. Projektledare Sonja Sävås kommer regelbundet att skriva om arbetet.

2017-01-26 Skoldagens start och slut, personaldag

Hej!

Nu har vårterminen startat upp på våra skolor. Det kommer att bli en intensiv vårtermin med förberedelser på alla nivåer för att få skolstarten i höst att bli riktigt bra. Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Tiderna för när skoldagen startar och slutar. Vi diskuterar hur vi kan ändra på tiderna för att det ska fungera bra med skolskjutsarna.
  • Personaldag. På studiedagen den 27 januari samlar vi all personal (cirka 260 personer) på våra fem skolor. Vi kommer att fokusera på att lära känna varandra, diskutera läroplanens värdegrund och främja personalens hälsa. Personaldagen ska lägga grunden för vårens fortsatta samarbete på de nya skolorna.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare


2016-12-16 Förändring av upptagningsområden i Gislaved

Hej!

I måndags (12 december 2016) beslutade en enig nämnd att fastställa nya upptagningsområden från och med höstterminen 2017 för Gislaveds två lågstadieskolor, Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan.

Läs mer i barn- och utbildningsnämndens beslut inklusive kartbilagor.PDF

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-11-18 Fritidshem, plan för övergång m.m.

Hej!

Varje vecka arbetar vi oss närmare den nya skolorganisationen och vi ser hela tiden nya fördelar och möjligheter för elever och personal.

Fritidshem
Efter diskussioner mellan personal och rektorer, utifrån vilket som blir bäst för eleverna, är det nu klart att eleverna kommer att gå på det fritidshem som hör till respektive skola. Det betyder exempelvis att eleverna på Villstadskolan går på Villstadskolans fritids och att eleverna på Sörgårdsskolan går på Sörgårdsskolans fritids. Det ger både trygghet och kontinuitet för eleverna att de träffar samma personal och skolkamrater på morgonen, under dagen och på eftermiddagen.

Plan för övergång till ny skola
Arbetsgrupperna på respektive skola, som består av rektorer och pedagoger, har fått uppdraget att göra en plan för övergången till nya skolor. I planen kommer det under våren bland annat att ingå många gemensamma "lära-känna-varandra-aktiviteter" samt besök på sin nya skola för de elever som ska byta. I maj är klassammansättningarna klara och då får eleverna börja mötas i sin nya eller delvis nya klass.

Nya förskoleklassbarn
I mars får blivande förskoleklassföräldrar inbjudan till ett informationsmöte. För de som ska börja i förskoleklass gäller samma rutiner som tidigare, att de under vårterminen får hälsa på sin skola och träffa personalen.

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-11-04 Hantering av frågor

Hej!

Vi får en del frågor från föräldrar och allmänhet angående nya skolorganisationen. Alla frågor som kommer in går till kommunens synpunktshantering, därefter bestäms det på barn- och utbildningsförvaltningen vem som ska besvara frågan/frågorna.

Jag förstår att det finns många frågor kring skolskjutsarna. Det är en viktig fråga som vi arbetar med och jag kommer att informera här så fort det finns någon information att ge.

Frågor och svar som är intressanta för flera läggs ut under "Vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation".

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor

2016-10-19 Arbetsgrupper m.m.

Hej!

Som jag skrev i förra inlägget har nu våra arbetsgrupper varit igång ett tag.

Där diskuteras olika frågor exempelvis:
Hur organiserar vi våra fritidshem? Vilka aktiviteter skulle intressera mellanstadieeleverna så att de vill stanna kvar på fritids även i årskurs 4-6? Hur ska vi använda våra lokaler bäst? Skolskjutsar, hur organiserar vi dem?

Vi försöker på olika sätt involvera eleverna i vårt arbete.

Klassrumsmöblerna på våra skolor har köpts in under ett antal år och vi har många varianter på stolar och bord. För trivseln vill vi kunna möblera mer enhetligt i varje klassrum. Därför har nu elever på våra fem skolor fått uppdraget att dokumentera vilka stol- och bordtyper vi har, samt hur många av varje sort. De ska sedan i sin matematikundervisning göra statistik över detta.

På våra elevråd under oktober-november kommer eleverna att få diskutera vad de vill att vi ska göra för att de ska bli trygga med att börja på en ny skola och få nya klasskamrater. Även de som är kvar på sin nuvarande skola får ju nya klasskamrater.

Snart är det dags för höstlov, hoppas du har sett vårt höstlovsprogram!

Hälsningar
Sonja Sävås
Projektledare, rektor
 

2016-10-03 Allmän information

Hej!

På den här platsen kommer du att kunna följa arbetet med att införa en förändrad skolorganisation i Gislaved och Smålandsstenar. Jag som projektledare kommer regelbundet att skriva om vad som sker i planeringsarbetet.

Under september månad har vi startat upp ”Styrgruppen för nya skolorganisationen”. Den består av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, rektorerna i Gislaved och Smålandsstenar, skolskjutssamordnare med flera, och jag som projektledare. Vi träffas på onsdagar. Vårt uppdrag är att arbeta övergripande med att hålla ihop arbetet och driva det framåt.

Det har också startats arbetsgrupper där personalen är med och formar hur våra skolor ska se ut. Arbetsgrupperna leds av olika personer i styrgruppen. Vi har till exempel en grupp som arbetar med hur vi ska organisera fritidshemmen och dess pedagogiska verksamhet.

Vi är mycket tacksamma för frågor, förslag och funderingar från dig som förälder. Det gör att vi kan göra ett bättre jobb, du tänker utifrån ditt perspektiv som förälder och det hjälper oss mycket.

Med vänlig hälsning
Sonja Sävås
Projektledare, rektor 

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-18