Allmän förskola (3-5 år)

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och erbjuds 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under perioden 1 september till 31 maj. Tiden för placering under veckan beslutas av förskolechef. Verksamheten är avgiftsfri.

Läsårstider för allmän förskola (3-5 år)


Läsåret 2016/2017

Höstterminen: 1 september - 21 december 2016
Vårterminen: 9 januari - 31 maj 2017
Ledig dag: 26 maj 2017
Utvecklingsdagar: 2 dagar/termin

Läsåret 2017/2018

Höstterminen: 1 september - 21 december 2017
Vårterminen: 8 januari - 31 maj 2018
Lediga dagar: 30 april 2018 och 11 maj 2018
Utvecklingsdagar: 2 dagar/termin

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-16