Åtteråsskolan, Smålandsstenar

Idag är Åtteråsskolan en F-6-skola. Från och med höstterminen 2017 kommer den att bli en F-3-skola. Här har vi samlat information från projektledningen samt vanliga frågor och svar om förändrad skolorganisation.

Skolan har cirka 270 elever. Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan har vi fyra fritidshem; Äpplet, Smultronet, Melonen och Klubben. Klubben har anpassad fritidsverksamhet för våra äldre elever.

Åtteråsskolans vision är att: Alla elever ska trivas, känna sig trygga och ha roligt tillsammans. Vi ser varandras olikheter som en tillgång och hos oss ser vi både med- och motgångar som lärtillfällen. Alla elever ska lämna vår skola med god självkänsla, bevarad nyfikenhet och lust att lära inför framtiden.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ginger Johansson

Äpplets fritidshem: 0371-817 80
Smultronets fritidshem: 0371-817 83
Melonens fritidshem: 0371-817 89

Post- och besöksadress:
Krusbärsvägen 1
333 33 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-03