Avgift och regler för avfall och återvinning

Avfallshanteringen i Gislaveds kommun utgår från kommunens avfallsplan och regleras genom föreskrifter om avfallshantering Pdf, 160.6 kB, öppnas i nytt fönster.Avfallsplanen Pdf, 476.5 kB. som är gemensam för GGVV-kommuerna beskriver inriktningen av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden. Föreskrifterna ger detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till.

Regler

Undantag från vissa regler, till exempel ändrat intervall för slamsugning eller anmälan av kompostering kan sökas/anmälas genom blanketter under "ladda hem".

För mer information om regler se SÅMs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter​

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen/SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i av kommunen beslutad avfallsstaxa Pdf, 375.6 kB, öppnas i nytt fönster..

I de avgifter som hushållen betalar för sophämtning ingår i rörlig del hämtning och behandling av hushållsavfallet som lagts i kärlet. I den fasta delen ingår information, planering, administration, drift av återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, omlastning och transporter mm.


Renhållningsavgifter för 2022

Avgift för sophämtning är uppdelad i fast och rörlig del. Den fasta delen ska betalas av samtliga abonnenter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, information, administration mm. Den rörliga avgiften är beroende av vilken hämtning man valt och täcker hämtnings- och behandlings-kostnaderna för kärlavfallet.

Nedan finns exempel på vanligt förekommande avgifter/kostnader för sophämtning i Gislaveds kommun, för att se alla olika möjligheter - se den beslutade avfallstaxan Pdf, 375.6 kB, öppnas i nytt fönster. eller SÅMs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Småhus, villor permanentboende


Fastighetsnära insamling, FNI‌


Tömning kärl 1 varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka,


0-3 meter från farbar vägAvgift/årRörlig avgift 2 st 370 l kärl1 880 kr+ Fast avgift1 125 krTotal kostnad inkl moms


3 005 kr


Blandat mat- och restavfall, 1 kärl


Tömning varannan vecka, 0-3 meter från farbar vägAvgift/år


140 LAvgift/år


190 LAvgift/år


370 LRörlig avgift2 995 kr4 065 kr8 709 kr+ Fast avgift1 125 kr1 125 kr1 125 krTotal kostnad inkl moms4 120 kr5 190 kr9 834 kr


Fritidshus, sommarhämtning


Fastighetsnära insamling, FNI - fritidshus

Tömning vecka 19-38,
kärl 1 varannan vecka  (10 hämtningar)
kärl 2 var fjärde vecka (5 hämtningar)
0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

Rörlig avgift 2 st 370 l kärl

721 kr

+ Fast avgift

710 kr

Total kostnad inkl moms

1 431 kr


Blandat mat- och restavfall fritidshus

Tömning vecka 19-38, tömning varannan vecka,

avstånd till kärl - 0-3 meter från farbar väg

Avgift/år

140 L

Avgift/år

190 L

Avgift/år

370 L

Rörlig avgift

1 148 kr

1 563 kr

3 355 kr

+ Fast avgift

710 kr

710 kr

710 kr

Total kostnad inkl moms

1 858 kr

2 273 kr

4 065 kr


Sidan uppdaterades senast: