Farligt avfall hushåll

Alla kommer vi dagligen i kontakt med saker som, när de ska kastas, blir farligt avfall. Vi har det överallt hemma i form av lampor, batterier, medicin, färg, rengöringsmedel och olika elprylar.

En av de viktigaste sakerna du som privatperson kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar bland de vanliga soporna eller i avloppet. Små, små mängder farligt avfall gör stor skada på människor, djur och miljö.

 

Kemiska produkter

  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lack och lim
  • Rengöringsmedel
  • Oljor
  • Lösningsmedel
  • Kvicksilver

Lämnas på återvinningscentral. Tänk på att inte blanda olika produkter, utan lämna in dem var för sig till återvinningscentralen. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Detta är viktigt för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer som ska handskas med avfallet för några risker. Märk kemiska produkter innan du lämnar in dem.

Medicin och kanyler

Lämnas till apotek. Lägg kanylerna i speciell behållare som finns att hämta gratis på apotek. Mediciner får inte hällas ut i avloppet.

Kvicksilvertermometrar och cytostatika lämnar du på återvinningscentral.

Lampor och lysrör

Lämnas på återvinningscentral. Vanliga glödlampor samlas in för att ta hand om blyrester på kontaktdon. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som är mycket giftigt och farligt både för människor och miljö.

Släng inte lampor i glasåtervinningen - då förstörs glasmassan och kan inte återvinnas.

Hantera trasiga lågenergilampor och lysrör

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som är farligt för både människor och miljö.

När en lågenergilampa går sönder finns risk för att kvicksilver kommer ut. Hur du ska hantera en trasig lågenergilampa beror på om lampan är kall eller varm. Använd inte dammsugare - det finns en risk för att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften vilket ökar risken för inandning.

Kall lampa

Om lampan är kall är kvicksilvret i flytande form. Samla upp lampresterna med exempelvis en bit styvt papper och torka ytorna i närheten med en fuktig trasa.

Lägg lampresterna och trasan i en tättslutande behållare och märk den så att det framgår att den kan innehålla kvicksilver. Lämna in behållaren till en återvinningscentral som farligt avfall.

Varm lampa

Om lampan är varm är kvicksilvret i gasform. Stäng dörrar till rummet där lampan gått sönder. Ventilera rummet genom att t. ex. öppna ett fönster och lämna rummet i cirka 20 – 30 minuter. När lampresterna har svalnat kan du göra på samma sätt som med kall lampa.

Är det farligt att hantera trasiga lågenergilampor och lysrör ?

Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver.

Elektronik och batterier

Lämnas på återvinningscentral eller i inköpsbutik. Elektriska maskiner och apparater innehåller ofta ämnen som om de kommer ut är farliga för miljön. Därför får inget el- eller elektronikavfall deponeras eller förbrännas utan att ha genomgått en förbehandling.

Sidan uppdaterades senast: