Text

Farligt avfall hushåll

Alla kommer vi dagligen i kontakt med saker som, när de ska kastas, blir farligt avfall. Vi har det överallt hemma i form av lampor, batterier, medicin, färg, rengöringsmedel och olika elprylar.

En av de viktigaste sakerna du som privatperson kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar bland de vanliga soporna eller i avloppet. Små, små mängder farligt avfall gör stor skada på människor, djur och miljö.

Kemiska produkter

  • Bekämpningsmedel
  • Färg, lack och lim
  • Rengöringsmedel
  • Oljor
  • Lösningsmedel
  • Kvicksilver

Lämnas på återvinningscentral. Tänk på att inte blanda olika produkter, utan lämna in dem var för sig till återvinningscentralen. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Detta är viktigt för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer
som ska handskas med avfallet för några risker. Märk kemiska produkter innan du lämnar in dem.

Medicin och kanyler

Lämnas till apotek. Lägg kanylerna i speciell behållare som finns att hämta gratis på apotek. Mediciner får inte hällas ut i 2800 avloppet.

Kvicksilvertermometrar och cytostatika lämnar du på återvinningscentral.

Lampor och lysrör

Lämnas på återvinningscentral. Vanliga glödlampor samlas in för att ta hand om blyrester på kontaktdon. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som är mycket giftigt och farligt både för människor och miljö. Läs mer om hur du bör hantera trasiga lågenergilamporPDF

Släng inte lampor i glasåtervinningen - då förstörs glasmassan och kan inte återvinnas.

Elektronik och batterier

Lämnas på återvinningscentral eller i inköpsbutik. Elektriska maskiner och apparater innehåller ofta ämnen som om de kommer ut är farliga för miljön. Därför får inget el- eller elektronikavfall deponeras eller förbrännas
utan att ha genomgått en förbehandling.

Sidan uppdaterades senast: 2020-08-03