Bilden visar två lika sätt att tolka miljövänlighet på, den ena hjälper miljön genom att konsumera väldigt lite och den andra genom att konsumera stora mängder "miljövänliga" produkter

Minska avfallet

Det är viktigt att inse att det är skillnad mellan att blir bättre på att sortera och att minska den totala avfallsmängden. När avfallssorteringen blir bättre innebär det en minskning av restavfallet i soptunnan men den totala avfallsmängden minskar inte. Avfallet har bara bytt plats från soptunnan till återvinningsstationen.

Det mest resurseffektiva är alltså att förbygga avfall. Det är exempelvis cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga till en ny maträtt av resterna från igår  än att göra biogas till bilar av maten. Om vi kan öka livslängden och återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar råvaror, energi, vatten och kemikalier som förbrukas vid nyproduktion.

Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkters användningstid kan mängden avfall minskas. Även återanvändning är ett viktigt steg mot avfallsminimering.

Avfallstrappan

EUs avfallshierarki, avfallstrappan, styr i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Det är bättre ju högre upp i avfallstrappan man håller sig.

Avfallstrappan; förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning, deponering

1. Köp inte mer än du behöver - minska dina inköp och förpackningar.

2. Om du inte längre vill ha något kanske det finns någon annan som vill ha det istället - återanvänd när det är möjligt

3. Om du inte kan återanvända - materialåtervinn.

4. Om du inte kan materialåtervinna - energiåtervinn.

5. När inget annat alternativ finns ska avfallet gå till deponering.

Miljönär

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige Länk till annan webbplats. och används av kommunerna för att inspirera till hållbar konsumtion. Vill du hitta butiker och verksamheter som gör det möjligt för dig att bidra till ett mer hållbart samhälle ska du titta efter Miljönär-märkningen. Genom märkningen vill vi också uppmärksamma alla de som gör det möjligt att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer om Miljönär

 

Sidan uppdaterades senast: