Adresser och lägenhetsnummer

Alla byggnader ska ha en adress och på denna sida finns information om hur adressättning sker.

Vem beslutar om adress?

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter, redan vid byggstart behövs en adress.

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m.m.

Det är kommunen som beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet som distribuerar adressen vidare ut i samhället.

Byggnadsregister

Vid nybyggnation, rivning och annat som rör byggnadsbestånd har kommunen till uppgift att lägga in eller ta bort byggnaden i ett byggnadsregister.

Byggnaden kopplas till fastighetsbeteckning och adress. För att kunna nyregistrera en byggnad måste bostadsarea anges.

Lägenhetsregister och lägenhetsnummer

Varje lägenhet ska ha ett unikt lägenhetsnummer. Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringarna till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgång eller på lägenhetsdörr. Kontakta fastighetsägaren om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret.

Lägenhetsnumret består av fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.   

Sidan uppdaterades senast: