Göra upp eld i naturen

På en del platser kan det vara förbjudet att elda, som i skyddade naturområden. Se lokala anvisningar för eventuellt eldningsförbud.

Ibland utfärdas eldningsförbud på grund av att brandrisken är stor. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser. Lokala avvikelser meddelas av räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö. Information om brandrisk och eldningsförbud brukar ges i lokalpressen och i samband med lokalradions nyhetssändningar. Du kan även läsa om det på olika webbplatser, vår egen, länsstyrelsens eller turistbyråns. Du kan läsa om uppdaterad information gällande brandrisk på vår Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Checklista vid eldning utomhus i vegetation

  • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation och minst 50 meter ifrån byggnad.
  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med hjälp av en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig. Blöta också ner marken runt brasan innan du tänder och fortsätt väta marken eftersom den torkar på grund av strålningsvärmen.
  • Ta bort brännbart material 15 meter runt omkring elden
  • Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.
  • Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
  • Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp kan vara olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
  • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar och häll rikligt med vatten över askhögen eller täck över den med jord.
  • Ta alltid det säkra före det osäkra. Kolla efter några timmar att det är släckt ordentligt.

Sidan uppdaterades senast: