Kaminer och eldstäder

Kaminer och eldstäder har blivit ett populärt sätt att skapa trivsel och värme i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har man en säker källa till värme.

Eldstäder och kaminer är dock en vanlig brandorsak i villor och småhus. Det finns därför fyra viktiga saker att tänka på för att minska risken för brand när det gäller eldstäder:

  • Köp rätt produkt för rätt ändamål
  • Installera rätt
  • Elda rätt
  • Sota regelbundet och ta hand om askan rätt

Elda och aska ur rätt

För att din eldstad ska må bra och inte slitas samt inte orsaka brand i är det viktigt att du eldar rätt och tar hand om aska på ett säkert sätt. En tumregel är att maximalt elda 3 kg torr ved per timme i ca 3-4 timmar och sedan låta kaminen vila 3-4 timmar. Är du osäker så kontrollera med tillverkaren eller sotaren.

Elda aldrig annat än torr ved i din kamin! Det ger annan sorts belägging i skorstenen och kan orsaka skorstensbrand, förutom att skorstenen kan bli svårare att sota.

Aska kan hålla värme väldigt länge så därför ska den alltid läggas i ett obrännbart kärl som ställs utomhus på obrännbart underlag i några dagar.
Ställ aldrig en hink med aska på trädäck eller vid en husfasad, även om den askan verkar kall!

Installera eldstad

Om du ska installera en braskamin eller förändra din befintliga kamin eller annan eldstad så kontakta bygg- och miljönämnden för råd. Vid nyinstallation krävs alltid en bygganmälan, läs mer om hur du gör en bygganmälan här. Öppnas i nytt fönster.

För att få ta en ny eldstad i drift krävs en installationsbesiktning som utförs av de flesta skorstensfejare, det är alltså inte knutet till kommunens sotningsentreprenör.

Gasolkaminer

Lösa kaminer som drivs av gasol är inte något som hanteras av sotaren. All användning av sådana gasolkaminer är förenad med risker och de är enbart tänkta som tillfällig uppvärmning vid nödsituationer, inte för kontinuerlig användning. De största riskerna med gasol är att det är en mycket brandfarlig gas och förbränningen av den förbrukar syret i luften där kaminen står.

Du kan läsa mer om vad som gäller för hantering på sidan om brandfarlig vara.

Sidan uppdaterades senast: