Tillträde till anläggningar

Enligt lag om skydd mot olyckor har den enskilde ansvar för att tillträde kan ske vid den aviserade tiden till de anläggningar som ska sotas eller brandskyddskontrolleras. Om inte tillträde kan lämnas så måste besöket utföras vid en annan tidpunkt vilket kan innebära ökad kostnad för dig som fastighetsägare.

Du måste därför inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver kunna komma in för att utföra arbetet på rätt sätt. Har du inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med teknikern/sotaren för att meddela att någon granne kommer att öppna eller hur tillträdet kan lösas.

Se gärna till att täcka för möbler och annat känsligt kring eldstaden för sot kan pysa ut i små partiklar som inte är direkt synliga. Ordna gärna också så att det är framkomligt till eldstaden, för säkerhets skull lägg gärna ut lite tidningar där sotaren skall gå.

Mer information om vad som gäller för fastighetsägare respektive entreprenör kan du läsa i arbetsordningen för sotning och brandskyddskontroll.

Sidan uppdaterades senast: