Bygglov och andra lov

Bygglov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på vart man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning. Läs mer om bygga nytt ändra eller riva, eller ansök via vår e-tjänst.

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om markens höjdläge ändras avsevärt (höjning eller sänkning med mer än 0,5 meter) och inom område med detaljplan. Läs mer om marklov.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva hela eller delar av bygglovspliktiga byggnader inom detaljplanelagt område. Läs mer om rivningslov.

Kartunderlag

Kartor som behövs i samband med din byggåtgärd beställs via e-tjänst.

Detaljplaner, riktlinjer och byggbestämmelser

Vill du ha mer information och upplysningar om detaljplaner i Gislaveds kommun, riktlinjer och byggbestämmelser kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

För mer information och upplysningar kring detaljplaner i Tranemo kommun kontakta samhällsutveckling i Tranemo kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: