Anmälningspliktiga åtgärdER

I vissa fall krävs inte bygglov men åtgärden måste anmälas. Åtgärder som normalt kräver anmälan är installation eller ändring av; 

  • Hissar
  • Eldstäder
  • Rökkanaler
  • Ventilation
  • Vatten och avlopp
  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Åtgärder som påverkar brandskydd
  • Åtgärder som påverkar planlösningar väsentligt
  • Ändring i en kulturskyddad byggnad

Gäller också Attefallsåtgärder

Sidan uppdaterades senast: