Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om markens höjdläge ändras avsevärt (höjning eller sänkning med mer än 0,5 meter) och inom område med detaljplan.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Här kan du läsa mer om vilka handlingar som behöver finnas med din ansökan när du ansöker om marklov. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: