Ovårdad tomt

En tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om det finns bebyggelse på den eller inte. Detta är reglerat i plan-och bygglagen. Om fastighetsägaren har en ovårdad tomt kan hen åläggas att åtgärda problemet inom en avsatt tid. Ett sådant åläggande kallas för åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande kan förenas med vite. Det betyder att om hen inte utför det hen har blivit förelagd att göra så kan bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo besluta att fastighetsägaren kan föreläggas med en kostnad (vitesföreläggande). Ett vitesföreläggande döms ut av mark- och miljödomstolen.

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo har tillsynsansvar för att tomter hålls vårdade.

Om du vill göra en anmälan om en ovårdad tomt skickar du den till bygg- och miljöförvaltningen via e-post till kommunen@gislaved.se

Du kan bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.
Du får göra anmälan anonymt men då kan bygg- och miljöförvaltningen inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Du kan även skicka anmälan som ett vanligt brev. Då skickar du din anmälan till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Fastighetsägaren underrättas alltid om att en anmälan inkommit.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-18