Ovårdad tomt och olovligt byggande

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo har tillsynsansvar för att tomter och byggnader ska hållas vårdade. Ingen får heller bygga utan tillstånd.

En tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om det finns bebyggelse på den eller inte. Detta är reglerat i plan-och bygglagen. Om fastighetsägaren har en ovårdad tomt eller bygger olovligt kan hen åläggas att åtgärda problemet inom en avsatt tid. Ett sådant åläggande kallas för åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande kan förenas med vite. Det betyder att om hen inte utför det hen har blivit förelagd att göra så kan bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo besluta att fastighetsägaren kan föreläggas med en kostnad (vitesföreläggande). Ett vitesföreläggande döms ut av mark- och miljödomstolen.

För mer information om olovligt byggande se boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill göra en anmälan om en ovårdad tomt eller olovligt byggande, skickar du den till bygg- och miljöförvaltningen via e-post till kommunen@gislaved.se. Du kan också bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.

Du får göra anmälan anonymt men då kan bygg- och miljöförvaltningen inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Fastighetsägaren underrättas alltid om att en anmälan inkommit.


Sidan uppdaterades senast: