Baldersvägen etapp 3

Reinvestering av Baldersvägen i Gislaved

Vecka 19 kommer Tekniska förvaltningen, Gislaveds kommun, till Baldersvägen igen och fortsätter med förnyelsearbetet av vattenledningar och gata. Projektet är indelat i fyra etapper och nu är det dags att påbörja arbetet på den tredje etappen. Den tredje etappen är ca 280 m lång och förutom förnyelse av vattenledningar och gata, kommer det även att byggas en ny trafiksäkerhetsåtgärd samt en ny gång och cykelväg, se nedanstående figur för projektområde.

Figur 1. Den röda sträckan illustrerar
projektområdet och den blå markeringen illustrerar platsen på
trafiksäkerhetsåtgärden.

Figur 1. Den röda sträckan illustrerar projektområdet och den blå markeringen illustrerar platsen på trafiksäkerhetsåtgärden.

Störningar under projektets gång kan förekomma i form av att vattnet tidvis är stängt. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade i förväg innan vattnet stängs av. Detta gäller för fastigheterna som är belägna i närheten av projektet.

Mer information om projektet kommer att presenteras här kontinuerligt. Ambitionen är att det blir minst en uppdatering varje månad.

Uppdatering maj 2022

Under vecka 19 började arbetsgruppen med att riva upp asfalten och göra iordning arbetsplatsen för det kommande arbetet med vatten- och avloppsinfrastruktur samt trafiksäkerhetsåtgärden. Arbetet under maj-månad har gått utan några större svårigheter för arbetsgruppen och man har som mål att asfalteringen av just trafiksäkerhetsåtgärden sker vid midsommar.

Efter sommarledigheterna kommer arbetsgruppen fortsätta med grävarbetet mot Odengatan, se figur 1.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Bild 1. VA-arbete pågår vid
trafiksäkerhetsåtgärden, datum: 2022-05-24. 

Bild 1. VA-arbete pågår vid trafiksäkerhetsåtgärden, datum: 2022-05-24.

Bild 2. Arbete på pågår vid
trafiksäkerhetsåtgärden, datum: 2022-05-24. 

Bild 2. Arbete på pågår vid trafiksäkerhetsåtgärden, datum: 2022-05-24.

Uppdatering juni 2022

Projektet har gått utan några större svårigheter än så länge. Den nya trafiksäkerhetsåtgärden håller på att ta form och det första lagret asfalt är lagt. Just nu är det en prioritering att trafiksäkerhetsåtgärden blir helt och hållet färdigställd innan man går vidare med grävarbetet mot Odengatan.

Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Bild 3.
Arbete pågår på trafiksäkerhetsåtgärden, datum: 2022-06-29.

Bild 3. Arbete pågår på trafiksäkerhetsåtgärden, datum: 2022-06-29.

Bild 4. Bild
tagen på trafiksäkerhetsåtgärden från Henjavägen, datum: 2022-06-30.

Bild 4. Bild tagen på trafiksäkerhetsåtgärden från Henjavägen, datum: 2022-06-30.

Sidan uppdaterades senast: